The Church Logo with Mary and Jesus, the priest of the church can also be seen in the background


Blank

Προσοχή από τους Ωραιολόγους και τους Απατεώνες

Κωνσταντίνος Καρρόπουλος
1)
1)

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε, εν Κυρίω, και χαίρετε πάντοτε όπως μας λέγει και ο θείος Παύλος.

Διανύουμε την πιο κατανυκτική περίοδο της Αγίας εκκλησίας μας, την Αγία και μεγάλη τεσσαρακοστή, μια περίοδος αυστηρής νηστείας, εγκράτειας και αποχής, όχι μόνον από τα φαγητά που είναι υλικά και προορίζονται για την κοιλιά-για την σάρκα, αλλά και την αποχή από την αμαρτία η οποία μας χωρίζει από τον Θεό.

Ο σκοπός της νηστείας, είναι, η ένωσή μας με τον Θεάνθρωπο Χριστό, άρνηση του σαρκικού μας φρονήματος, της σάρκας μας, καθώς αγωνιζόμαστε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, να ανεβούμε μαζί του στον Γολγοθά, εκεί όπου ο Κύριος έχυσε το πανάχραντο αίμα του για όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως, και να σταυρωθούμε μαζί του.

Έτσι είναι η ζωή του Χριστιανού που, ''μένει εν τη εκκλησία'', σταυρική, μαρτυρική γεμάτη θλίψεις, αυτό μας διδάσκει και το ιερό ευαγγέλιο.

Ασφαλώς, η ζωή του Χριστιανού δεν είναι μόνο θλίψεις αλλά και πολλές χαρές: ''εν το κόσμω θλίψειν έξεται,αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο'' λέει ο Κύριος. (Ιω. 16. 33)

Μία από αυτές τις χαρές είναι οτι έχουμε παντοδύναμο Θεό πατέρα, στοργικό, φιλάνθρωπο και ελεήμων, είναι σύμμαχός μας και όσοι τον ακολουθούν με έμπρακτη πίστη - μετάνοια, προγεύονται από τώρα, την αιώνια αγαλλίαση και χαρά που έχει υποσχεθεί στην ασάλευτη και ατελείωτη Βασιλείαν του, και όσοι τον πολεμούν θα γευθούν από το ποτήριον της οργής του δικαίως.

Σήμερα αδελφοί, έχουν, ''ξεφυτρώσει'' πολλοί στο όνομά του Κυρίου με τον ''μανδύα'' της αγαπολογίας και καλολογίας, υποστηρίζουν πως κυρήττουν ορθά την αλήθεια ή βρήκαν την αλήθεια, λένε είναι ''σεσωσμένοι δια της πίστεως'' και δεν έχουν καμία αμφιβολία για την σωτηρία τους.
Ποιός αληθινός Χριστιανός αδελφοί μου δεν ανησυχεί για την σωτηρία του;

Εκείνος που όντως είναι στην αλήθεια και δια της συνειδήσεως και ταπεινώσεώς του, αντιλαμβάνεται την αμαρτωλότητά του με τη συναίσθηση και ανησυχεί. Δεν αρκεί απλώς να πιστεύεις για να σωθείς,
και οι δαίμονες πιστεύουν και φρίτουν.
''Ωσπερ γαρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν έστιν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά έστιν''. (Ιακ. Β' 26)  Χρειάζονται και έργα.
Αυτός λοιπόν που ανησυχεί για την σωτηρία του και αμφιβάλλει γι αυτήν, αυτός και αγωνίζεται με τη βοήθεια του Θεού αγωνιωδώς εντός της εκκλησίας με έμπρακτη μετάνοια - εξομολόγηση, ορθή πνευματική καθοδήγηση και Θεία Μετάληψη, για να την κερδίσει.

Εκείνος που δεν συμμετέχει στα αναγνωρισμένα από την Ορθόδοξη εκκλησία μυστήρια (7 στο σύνολο) δεν σώζεται. Αυτό μας διδάσκει η μία Αγία, καθολική και Αποστολική εκκλησία εδώ και 2000+ χρόνια και δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, ούτε το παραμικρό, και ούτε θα αλλάξει εις τον αιώνα τον άπαντα.
Αυτό είναι μία απόδειξις προς τους Θεομάχους αιρετικούς, οτι βρισκόμαστε στην αληθινή θρησκεία (Ιακ. Α' 26,27) πιστεύουμε ορθά και λατρεύουμε τον αληθινό Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο, γεννηθέντα, σταυρωθέντα και αναστάντα την 3η ημέρα. Ο Θεός είναι ζωντανός και αθάνατος χωρίς χρονικά περιθώρια. Αιωνίως!
Στεκόμαστε και κρατάμε αυστηρά και ακέραια και αναλοίωτα τα θέματα πίστεως, τα δόγματα και τις παραδόσεις.
«Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ημών...» (Β' Θεσσαλονικείς κεφ. Β',15)
''Ευκοπώτερον δε εστί τον ουρανόν και την γην παρελθειν ή του νόμου μίαν κεραίαν πεσείν'' ΛΟΥΚ. 16.13

Εμφανίστηκαν επίσης και αρκετοί ''Ορθόδοξοι'', επικαλούμενοι τους μεγάλους Αγίους Πατέρες της Αγίας εκκλησίας μας, λέγοντας πως εν καιρώ αιρέσεων πρέπει να αποτειχιζόμαστε από τους επισκόπους που κυρήττουν αίρεση, καλώς λένε κι έτσι οφείλουμε να πράξουμε, όμως αποτείχιση δεν σημαίνει αποκόπτομαι απο το σώμα της εκκλησίας, ούτε βγαίνω εκτός αυτής...γιατί η εκκλησία είναι η μόνη κιβωτός σωτηρίας, άπαξ και πέσεις απ την κιβωτό στον ωκεανό σε φάγαν οι καρχαρίες, απλά πράγματα αδελφοί μου.

Μην ξεχνάτε οτι πολλοί απ' αυτούς επικαλούνται τους Πατέρες (Μ.Αθανάσιο, Φώτιο,Ιερό Χρυσόστομο, Θεόδωρο Στουδίτη κλπ), ναι, όμως και οι χιλιαστές και οι προτεστάντες μιλούν από τις γραφές αλλά τις διαστρεβλώνουν, τις τροποποιούν για να πλανήσουν τους πιστούς,
επειδή θέλουν δικούς τους οπαδούς ΟΧΙ οπαδούς του Χριστού!

Posted on Thursday, March 03, 2022
2)

Και κάτι τελευταίο για να μην σας κουράζω και πλατιάζουμε μέρες που είναι...πολλοί από αυτούς βγαίνουν δημόσια και λένε πως λόγω του οικουμενισμού και των αιρέσεων που βρίσκονται ακόμη και εντός της εκκλησίας, τα Αγια μυστήρια των ορθοδόξων είναι άκυρα, προ οικουμενικής ή τοπικής συνόδου ή καθαιρέσεως των ασεβών.
Ω της βλασφημίας!!!!

Δεν υπάρχει αδελφοί μεγαλύτερη βλασφημία (από ορθοδόξους κατά τ' άλλα), από αυτήν κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης, είναι ''αντίχριστοι'' (Α' Ιωάννου Β, 18)
και ο Απόστολος Πέτρος τους αιρετικούς του αποκαλεί ''κατάρας τέκνα''
(Β' Πέτρου Β, 14).

Μία αίρεση να έχεις είσαι αιρετικός και αυτομάτως βγαίνεις εκτός εκκλησίας από μόνος σου. Δεν χρειάζεται να μιλάς για αποτείχιση γιατί είσαι ήδη εκτός εκκλησίας λόγω αίρεσης.
Η αποτείχιση είναι γι αυτούς που μένουν στην εκκλησία και χτίζουν τείχος προστασίας εναντίον των αιρετικών για να προστατέψουν την εκκλησία και την αλήθεια του ευαγγελίου,των ιερών παραδόσεων και κανόνων...
Στο ''ασπιλε αμόλυντε άχραντε...'', υπάρχει το εξής στη δέση προς την Υπεραγία Θεοτόκο:
''Τας των ενατίων εφόδους αποτειχίζουσα''... Δηλαδη;
Να υψώσει τείχος προστασίας από τις εφόδους των εχθρών μας.
Αν γίνει σύνοδος ή καθαιρεθεί και αναγνωριστεί-καταδικαστεί ως αιρετικός ένας ιερεύς δεν μπορεί να τελέσει μυστήρια και να λειτουργήσει διότι έτσι, του αφαιρέθηκε το χάρισμα της ιεροσύνης.
Δεν καθαιρείται από το Άγιο Πνεύμα αυτομάτως επειδή είναι ασεβής αυτό είναι βλασφημία.
Εδώ απαντώ σε αυτούς τους ''λύκους βαρής'' με το 11ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην (στιχ. 45-54) που λέγει πως, Ο Αρχιερέας Καιάφας παρ ότι ήταν ασεβής και αντίχριστος ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ, οτι, ο Κύριος έμελλε να θανατωθεί όχι μόνον για το Έθνος αλλά και για να συγκεντρώσει σ' ενα ποίμνιο τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Προφήτευσε γιατί είχε ιεροσύνη, είχε Αγιο Πνεύμα, τον φώτισε ο Θεός και είπε αυτά τα λόγια.

Posted on Thursday, March 03, 2022
3)

Ε, όποιος αμφισβητεί τον Ευαγγελιστή - Απόστολο της αγάπης Ιωάννη είναι αιρετικός και ας είναι ανάθεμα!

«ου δύναται λυθήναι η Γραφή». Η Αγία Γραφή δεν μπορεί να ακυρωθεί, λέγει ο Κύριος. Ούτε κατά ένα ''ι'' .

Θα σας παραθέσω γι αυτούς, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος ο αγαπημένος μου Απόστολος, που κάποιοι αιρετικοί τον αμφισβητούν και λέγουν πως: ''λέγει ο Παύλος οτι οι επιστολές του δεν είναι αγία γραφή ούτε είναι Θεόπνευστες''... Ας ανοίξουν λοιπόν στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφ. 9 στ. 1 να δουν αυτοί οι αστοιχείωτοι τι λέγει εκεί ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος.

''Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι,συμμαρτυρούσι μοι της συνειδήσεώς μου εν Πνεύματι Αγίω''... Λέγει ψέμματα ο Παύλος; Λέγει ψέματα το Αγιο Πνεύμα; Μη γένοιτο. Η γραφή είναι Θεόπνευστη και αψευδής. Ο Θεός δεν λέει ψέματα. (Εβραίους Δ' 12-13)
Αλλά, "Πας άνθρωπος ψεύστης" Λέγει ο Βασιλιάς Δαυίδ.

Καλό στάδιον αδελφοί μου, καλή μετάνοια και διάρκεια στον αγώνα σας.

Η Χάρη του Κυρίου υμών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και πατρός, και η κοινωνία του Αγίου πνεύματος μετά πάντων υμών. Αμήν.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 16 στιχ. 17-20

Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί,σκοπείν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν ην υμείς εμάθετε ποιούντας,και εκκλίνατε απ' αυτών. Οι γαρ τοιούτοι τω Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ ου δουλεύουσιν,αλλά τη εαυτών κοιλία, και διά της χρηστολογίας και ευλογίας εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων. Η γαρ υμών υπακοή εις πάντας αφίκετο. Χαίρω ουν το εφ' υμίν. Θέλω δε υμάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας υμών εν τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μεθ' υμών

Ερμηνεία:

Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, να προσέχετε εκείνους, που δημιουργούν τις διαιρέσεις και τα σκάνδαλα αντιθέτως προς τη διδασκαλία, που εσείς μάθατε, και να τους αποφεύγετε.

Τέτοιοι άνθρωποι βεβαίως δεν υπηρετούν τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αλλά την κοιλιά τους, και με την καλολογία και ωραιολογία εξαπατούν τις ψυχές των απονηρεύτων. Η φήμη για την πίστη σας έφθασε βεβαίως σ' όλους. Γι ' αυτό χαίρω για σας.

Αλλά θέλω να είσθε έξυπνοι μεν προς το καλό (ώστε να μην εκμεταλλεύωνται την καλοσύνη σας οι επιτήδειοι), άδολοι δε και καθαροί ως προς το κακό. Ο δυνατός δε Θεός ας συντρίψη το Σατανά κάτω από τα πόδια σας ταχέως. Η χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.

Posted on Thursday, March 03, 2022
Ενημέρωση 21 Μαρτίου 2022
Monday, March 07, 2022

Κωνσταντίνος Καρρόπουλος

EkklisiaNeaSilata.com
Copyright 2021-2022